Ecodesign

Het is geen toeval dat ons logo groen is.

ORONA is het eerste bedrijf in de internationale liftsector gecertificeerd
Ecodesign-certificaat – ISO 14006

Certification ISO en Ecodesign d'AENOR

Wat is ECODESIGN?

Ecodesign betreft "schone" beheermethoden in alle fasen van de levensduur van een product, van ontwerp tot en met ontmanteling: minimale emissies, de juiste productiemethoden en energiezuinigheid.

Analyse de la efficacité énergétique et des certificats d'énergie pour votre bâtiment

We ontwerpen technologische oplossingen die kunnen leiden tot zeer significante besparingen op het energieverbruik van.

ORONA biedt ondersteuning en advies over:

  • Het verkrijgen van een energiecertificaat voor uw gebouw conform de geldende landelijke regels.
  • Analyse van de energiezuinigheid door onderzoek te doen naar potentiële besparingen na optimalisatie van installaties.

Energieanalyseservice verzorgd door eco ORONA Engineering

Energieclassificatie en de norm VDI 4707

De norm VDI 4707 is een specifieke liftnorm die is gebaseerd op de energieclassificatie voor huishoudelijke apparaten en is ontwikkeld door een onafhankelijke vereniging van Duitse ingenieurs. De norm specificeert zeven verbruiksklassen voor de energieprestaties van een lift: A tot en met G, waarbij A het zuinigst is. De evaluatie wordt verricht door een onafhankelijke organisatie, waarbij de klasse wordt bepaald aan de hand van twee kerngegevens: de verbruikte energie tijdens een specifieke verplaatsing en de energie die in de standby-modus wordt verbruikt. De uiteindelijke classificatie hangt af van gebouwtype, verplaatsing, frequentie van gebruik en het laadvermogen.

HQE-certificering

Doel hierbij is om de milieu-effecten van het gebouw te verminderen, rekening houdend met alle fasen van de levensduur van een gebouw, van bouw tot sloop. Om alle deelnemers aan de bouw erbij te betrekken omvat HQE-certificering 14 doelen die de milieukwaliteit van een gebouw specificeren. De doelen zijn onderverdeeld in vier categorieën: ecobouw, ecobeheer, comfort en gezondheid. Voor HQE-geïntegreerde projecten bieden wij uitgebreide documentatie over de 14 doelen voor zover deze betrekking hebben op liften.

Verkrijgen van BREEAM Credits

BREEAM (De 'Building Research Establishment Environmental Assessment Method') is de belangrijkste internationale evaluatie- en certificeringsmethode voor de duurzaamheid van gebouwen.. BREAAM stelt normen voor 'best practices' op het gebied van duurzaam ontwerpen en is feitelijk de maatstaf voor het meten van de milieuprestaties van een gebouw.

Documenten downloaden Voor meer informatie over Ecodesign en energie-efficiëntie van liften: